Hotel & Receptionsservice 24/7

Uniguide har lanserat en ny tjänst; Hotell- och Receptionsservice 24/7. Tjänsten riktar sig till hotell och liknande typer av verksamheter som inte har egen bemanning nattetid men har ett behov av en jourtelefon. Vi hjälper till med bl a information, koder, aktivering...