Kundportalen är i nuläget inte helt anpassad för användning på mobiltelefoner