140905 Kristina Sparreljung Hjärt--LungfondenHjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse. Hjärt-Lungfonden arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv och vägen dit går genom forskning. Forskning leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil. Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som stödjer forskning om hjärt-, kärl och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har 90-konto och följer FRII:s kvalitetskod.

Hjärt-Lungfondens Gåvoservice tar emot och administrerar gåvor mellan kl: 08:00 – 18:00. Vi eftersträvar en hög servicenivå och snabb kunnig support. Vi vill ge alla som ringer till oss ett omtänksamt och trevligt bemötande. För att uppnå detta tar vi hjälp av Uniguide som är specialiserade på möten med våra givare per telefon. UniGuide besvarar alla gåvoservice samtal och alla beställningar av minnes- och hyllningsgåvor på ett professionellt sätt.

Genom att anlita Uniguide kommer givarna fram till oss snabbare och vi minskar väntetiden i telefon. För oss är varje samtal lika viktigt. Vi har en god och regelbunden kontakt med Uniguide för att tillsammans säkerställa att nivån på vår service förblir hög, oavsett om det är Hjärt-Lungfonden eller Uniguide som tar samtalet.

Kristina Sparreljung
Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden