Hösten biter sig fast och nu längtar vi nog alla efter att vintern och snön skall komma.

Hösten har inneburit många små förändringar hos oss såväl i personalgruppen som i våra uppdrag. Vi fortsätter att utbilda vår personal i “värdeskapande kommunikation” samt att investera i ny teknik avseende såväl telefoni som stödsystem. Detta tillsammans kommer att göra oss rustade för de nya utmaningar som väntar runt hörnet. Vi ser att vårt fokus på en intäktsdrivande kundservice skapar de mervärden vi så gärna vill ge till våra kunder. Det närmaste året kommer vi att fortsätta specialisera oss inom områden där vi besitter kunskap och erfarenheter utöver det vanliga. Alltid med vår vision framför ögonen – att i varje kontakt skapa det högsta upplevda värdet.

Anna-Lena Bohm
VD