VÅRA TJÄNSTER

Uniguide väljer sina samarbetspartners med omsorg. Med ett ben i fastighetsbranschen och det andra i välgörenhetsområdet – vill vi göra skillnad där det märks!

Gemensamt för alla våra tjänster är att de ska tillgodose företags och kunders behov av att kommunicera med varandra. Dygnet runt – alla dagar på året!

Även om kundservice är vår kärnverksamhet är det för oss viktigt att sätta det vi gör i ett större perspektiv och förstå vad som driver våra kunder och deras affär. Vi vill alltid mer än att bara förvalta det om redan finns, därför är det viktigt att samarbetet inleds med en analys och genomgång av nuläge, önskeläge, behov och förväntningar. Löpande lägger vi sedan fokus på att säkerställa att uppdragen utvecklas i rätt riktning. Att i alla lägen agera utifrån våra kunders bästa är en självklarhet för oss.

Som ett naturligt komplement till vad som traditionellt menas med kundservice arbetar vi även med närliggande tjänster som telefonpassning och olika kundvårds- och försäljningsaktiviteter.

Vår kompetens, erfarenhet och tjänster ska tillsammans ge förutsättningar för att förenkla och effektivisera dialogen med nya och befintliga kunder och skapa mervärden både för de företag som arbetar med oss och för deras kunder.

Några av våra kunder