SERVICEANMÄLAN OCH FASTIGHETSKUNDTJÄNST

Utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra!

Vill ni utveckla och effektivisera dialogen med hyresgästerna och samtidigt kvalitetssäkra den service ni levererar?

Fastighetskundservice är mer än bara felanmälan och tjänsten riktar sig till företag inom fastighetsbranschen som kommunicerar med hyres‐gäster, både vad gäller kommersiella lokaler och bostäder. Målet att skapa ett komplett erbjudande kring dialogen med hyresgäster och samtidigt ge våra kunder ett verktyg att kunna kvalitetssäkra den service som levereras.

Fastighetskundservice

Tjänsten innehåller flera komponenter och kan delas in i tre olika nivåer;

 • Bastjänster
 • Mervärdestjänster
 • Strategiska konsulttjänster

Sammantaget ger det ett helhetserbjudande kring hantering och kvalitetssäkring av kunddialog och serviceleverans gentemot hyresgäster.

Tjänsterna bedrivs från vårt kontor i Visby som är bemannat dygnet runt, alla dagar.

Vi har sedan januari 2012 bedrivit 24/7 verksamhet i egen regi och arbetar hela tiden med göra tjänsten så produktionssäker som möjligt. Exempel på detta är alternativa telefonilösningar och viss reservkraft vid strömavbrott.

Vad ingår i tjänsten?

BASTJÄNSTER

 • Serviceanmälan 24/7
 • Driftslarm och hisstelefon
 • Kundservice
 • Övriga telefonisttjänster / sjukanmälan

MERVÄRDESTJÄNSTER

 • Kvalitetssäkring
 • Återrapportering / dokumentation
 • Eskalering
 • Serviceadministration

KONSULTTJÄNSTER

 • Flödesmodellering och dokumentation
 • Processutveckling och kvalitetsarbete
 • Behovsanalyser kring system och rapportering
 • Förstudier och enkäter gentemot hyresgäster