MEDLEMS- OCH GIVARSERVICE

Utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra!

Vill ni utveckla och effektivisera dialogen med era givare och medlemmar och  samtidigt kvalitetssäkra den service ni levererar?

Medlems- och givarservice är mer än vad det låter som. Tjänsten riktar sig till organisationer inom välgörenhetsbranschen som kommunicerar med givare och medlemmar – oavsett vad det gäller! Målet att skapa ett komplett erbjudande kring dialogen med givare och medlemmar och samtidigt ge våra kunder ett verktyg att kunna kvalitetssäkra den service som levereras.

Givarservice

Vår tjänst givarservice handlar om trygghet och kommunikation. Vi tar emot gåvor som inkommer till Er organisation från privatpersoner och företag via telefon eller e-post. Vi sköter all administration kring gåvohanteringen i det system Ni redan använder i dag.

Vi sköter fakturering och andra viktiga utskick i samband med gåvor.

Tjänsten kan sammanfattas såhär:

 • Personlig service 08. 00 – 17.01, året om.
 • Vår givarservice hanteras av kommunikatörer med stor erfarenhet av insamlingsarbete. Bemötande är centralt och våra kommunikatörer säkerställer dagligen att givaren alltid bemöts med största möjliga respekt och intresse.
 • Vi klarar av det dagliga arbetet och de administrativa arbetsuppgifterna – och låter Er göra det Ni är bäst på.

 

Medlemsservice

Vi vet att medlemmarna är det centrala i en organisation. Att kontakten mellan Er som organisation och medlemmarna fungerar effektivt och korrekt – och att kommunikationen är mervärdesskapande och kvalitetsinriktad är målet med vår medlemsservice.

Med erfarna kommunikatörer, med fingertoppskänsla för ett värdigt och omsorgsfullt bemötande, ser vi till att Era medlemmar mår bra och känner sig trygga.

 • Vi utför all typ av administration kring medlemshantering.
 • Oavsett om det rör utskick till medlemmar eller den dagliga kontakten, så som att svara på frågor om avgifter och förmåner, gör vi jobbet.
 • Vi ser era medlemmar! Ingen fråga är för stor eller
  för liten. Med oss hålls era medlemmar alltid är nöjda och glada!

Tips: Många gånger kan ett personligt samtal där vi tackar medlemmarna för deras stöd, bidra till medlemsnöjdheten. Andra gånger kan vi genom enkla enkätundersökningar ta reda på hur Era medlemmar mår – det hjälper Ert fortlöpande medlemsarbete!

Vad ingår i tjänsterna?

BASTJÄNSTER

 • Givarservice och/eller medlemsservice
 • Administration i givet system 
 • E-post och posthantering
 • Plock och pack
 • Övriga telefonitjänster 

MERVÄRDESTJÄNSTER

 • Kvalitetssäkring
 • Återrapportering / dokumentation
 • Eskalering
 • Serviceadministration

KONSULTTJÄNSTER

 • Flödesmodellering och dokumentation
 • Processutveckling och kvalitetsarbete
 • Behovsanalyser kring system och rapportering
 • Förstudier och enkäter gentemot hyresgäster