TELEFONPASSNING OCH JOUR

Utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra!

Vill ni utveckla och effektivisera dialogen och kvalitetssäkra den service ni levererar?

Mer än bara snack: Vi tar samtalen ni inte kan eller inte vill svara på. Vi presenterar, kopplar eller tar meddelande till er och ser
till att ingen information faller mellan stolarna. Våra erfarna kommunikatörer finns på plats 24 timmar om dygnet, 365 dagar
om året. 

 

Tjänsten

Vi förser Er med en komplett svarstjänst som hanterar alla typer av kommunikation. Vi svarar på enklare frågor, kopplar eller tar meddelande till berörda personer.

Den största fördelen är att man inte behöver privata mobil- eller direktnummer på hemsidan. Företaget har ett officiellt nummer – Uniguide ser till att rätt personer tar emot rätt typ av samtal.

Växeln skapar även tillgänglighet mot externa intressenter som potentiella partners, bostadsköpare eller hyresgäster – utan att Du blir störd när det inte passar. Genom e-post eller textmeddelande i mobilen ser vi till att den viktigaste informationen når fram, även om Du inte kan ta samtalet just nu.

Vi har sedan januari 2012 bedrivit 24/7 verksamhet i egen regi och arbetar hela tiden med göra tjänsten så produktionssäker som möjligt. Exempel på detta är alternativa telefonilösningar och viss reservkraft vid strömavbrott.

Vad ingår i tjänsten?

BASTJÄNSTER

 • Svara
 • Koppla/Ta meddelande
 • Presentera samtal
 • Övriga telefonitjänster / sjukanmälan

MERVÄRDESTJÄNSTER

 • Kvalitetssäkring
 • Återrapportering / dokumentation
 • Eskalering
 • Serviceadministration

KONSULTTJÄNSTER

 • Flödesmodellering och dokumentation
 • Processutveckling och kvalitetsarbete
 • Behovsanalyser kring system och rapportering
 • Förstudier och enkäter gentemot hyresgäster